Phần IV: Một số bản nhạc Baroque tốt cho công việc học tập

Dưới đây là danh sách các bản nhạc Baroque mà bạn nên nghe tuỳ theo nhu cầu của mình:

Thư giãn 
Handel : concerto for harp and lute larghetto, op. 4, no.5
Concerto for harp in F Major larghetto, op. 4, no. 5
Concerto gross in C major (" Alexander's feast ")


Những bản nhạc hay:

J.S Bach suit 3 ("Air on a G string")
Vivaldi " four season" spring, largo
Albinoni Concerto for oboe in D minor, op.9
J.S Bach concerto in F Minor
Pachelbel Canon in D Major
Handel concerto for harp and lute in B-Flat Major
Viavaldi concerto in C major for piccolo


Những bản hoà nhạc nên nghe

Mozart converto no.21 in C Maork, K.467
Beethoven piano concerto no.5 in E-flat
Vivaldi Flute Concerto no.3 inD maor
Pachelbel " canon" from canon and gigue
Beethoven Symphony no. 6
Grieg Peer Gynt Suite Prelude, Act 4, morning
Mahler Symphony no.5
Schubert Octet ub F major, D.803


Những bản nhạc tượng hình:

Beethoven Symphony no. 6
Grieg Peer Gynt Suite Prelude, Act 4, morning
Mahler Symphony no.5
Schubert Octet ub F major, D.803


Những bản nhạc mang tính kích hoạt trí não:

Betthoven : Concerto for violin and ochestra in D Major, op.61
Tchaikovsky : concerrto no.1 in B-Flat Minor for piano and Ochestra
Mozart : concerto for violin and ochestra ; Concerto no.7 in D Major
Haydn: Symphony no.67 in F Major ; Symphony no.69 in B major
Beethoven Concerto n.5 in E-flat Major for piano and ochestra, op.73 ("emperor")
Beethoven Concerto for piano and ochestra no.5 in B-Flat Major
Haydn Symphony in C Major no. 121 (" L' horloge")
Mozart Concerto for violin and ochestra in A Major no.5; symphony in A Major no.29; symphony in G Minor no.40
Brahms Concerto for violin and ochestra in D Major, op.77


Những bản nhạc giúp ôn bài:

Corelli Grrosi, op.6, no.2,8,5,9
Handel " Water music"
J.S Bach Fantasy in G Major, fantasy in C Major, and Trio in D Minor; Canoic Variations and Toccata
Corelli Corteo Grrosi, op.4, no.10,11,12
Vivaldi Five concertos for plute and chamber orchestra
Handel Concerto for organ and ochestra in B-Flat Major, op.7, no.6
J.S Bach Prelude in G'Major